FORSIDEN TIL DET 3. WILLY ALBUM
ER I KORTE TRÆK BLEVET SÅLEDES TIL:


Første skridt er at få godkendt et udkast hos
Tage Andersen's enke Elisabeth.
Der var bred enighed for Asger's flotte udkast.Efter godkendelse går Jan Wenneberg igang med at pusle
Tage's S/H streger sammen fra de forskellige ruder.Til sidst fuldender Lars Jakobsen værket
med at lægge flotte farver på.