Referat fra mødet i Willy-Centret d. 1. april 2012
(af Asger Pedersen)


Til stede var:
Asger Pedersen, Ole Rosén, Lars Jakobsen,
John Helweg, Lars Skovmand og Jan Wenneberg.

I forbindelse med Samlerforening Syddanmarks udstilling på Tørning Mølle v. Vojens d. 31/3-1/4 2012,
hvor Asger udstillede sin samling af Willy på eventyr-hæfter, udklip og andre ting,
afholdt Willy-Centret møde lørdag d. 1. april.

Formålet med mødet var at planlægge udgivelsen af det næste Willy-album.
Vi diskuterede hvad og hvor meget, vi skulle udgive, og blev enige om et album
af samme format som det første, altså 40 sider + omslag klart til Art-Bubble i oktober,
og vi var også med på at udgive endnu et album i 2013 til Copenhagen Comics-festivalen i maj.
Indholdet skal være de to sidste historier, hhv. 'De mystiske Kæmpeøgler' fra 1976 og 'Den Skibbrudne' fra 1977.
Vi fik fordelt de vigtigste opgaver mellem os, og resten må vi klare pr. mail.


Så fremdrog Asger et dokument med uddrag af Willy-Komitéens årsberetning 2013 angående tildeling af årets Willy-pris.

Af tidligere prismodtagere nævntes: Lars Jakobsen (1978), Ole Rosén (2007),
John Helweg (2008) samt Jan Wenneberg (2011).
Årets Willy blev tildelt Lars Skovmand for hans utrættelige arbejde med distribution af Willy-albummet.
Tillykke!
Tilstedeværende prismodtagere fik overrakt en SM4-statuette,
der først i år er blevet fremstillet til formålet og nu også kan tilgå nogle af de tidligere års prisvindere.

Mødet sluttede af med en let frokost og vi fik set udstillingen af både Willy- og de andre samlinger.


Ole, Lars J. og John betragter de fine SM4 statuetter.


Fra venstre: Ole Rosén, Jan Wenneberg, Lars Jakobsen, Lars Skovmand, John Helweg og Asger Pedersen.